Kim cương thừa |

Thực hành giáo pháp trong đời sống hàng ngày

Home Kim cương thừa Thực hành

Khi Zopa Rinpoche ở Singapore vào tháng Năm 1988, ngài trú ngụ tại nhà của một gia đình may mắn và rất sùng mộ. Trước khi rời đi, với lòng bi mẫn vĩ đại, Rinpoche đã đọc những lời này cho tôi nhằm biên soạn cho gia đình Lim, đặc biệt là cho bà mẹ, để thực hành. Ngài đã đề nghị nó cũng được bao gồm trong quyển […]

Tại sao chúng ta lễ lạy

Home Kim cương thừa Thực hành

1. Sự Tịnh hóa tánh Kiêu mạn Trước tiên, chúng ta nên biết tại sao ta lễ lạy. Ta không lễ lạy để được người khác yêu quý. Ta không lễ lạy vì Đức Phật. Những ý niệm như thế hoàn toàn sai lầm. Đức Phật không phải là một thần linh của thế giới này. Chúng ta lễ lạy để tịnh hóa mọi tình huống trong quá khứ khi ta không kính trọng người khác, bận tâm với những thỏa mãn riêng […]

Phổ ba kim cương – Vajrakilaya

Home Kim cương thừa Thực hành

Một tối mùa hè nóng bức, trong Pháp hội Drupchen [Đại Thành Tựu] Phổ Ba Kim Cương tại Lerab Ling, Orgyen Tobgyal Rinpoche[1] đã nói về cả Phổ Ba Kim Cương và cách áp dụng những nguyên tắc căn bản của Kyerim cho thực hành Phổ Ba Kim Cương. Sogyal Rinpoche cũng có mặt và Chokyi Nyima (Richard Barron) cung cấp phần chuyển dịch trực tiếp ngay tại chỗ thật xuất sắc. Giáo […]

Thực hành Bốn Cửa

Home Kim cương thừa Thực hành

Trong một Pháp hội Drupchen về Pema Khandro [Liên Hoa Không Hành Nữ] tại Lerab Ling, sau khi không mệt mỏi soi sáng hơn mười lăm Drupchen thường niên bằng lời khuyên thực tiễn, Orgyen Tobgyal Rinpoche[1] quyết định đã đến lúc chỉ ra chỗ mà các hành giả Kim Cương thừa phương Tây còn thiếu sót. I. GIỚI THIỆU Một trong những chỉ dẫn thường được ban trong thực hành Drupchen nhấn mạnh tầm quan trọng của việc […]

Ba thân

Home Kim cương thừa Thực hành

Pháp thân Dharmakāya (Pháp thân), thân tối thượng, tạo thành nền tảng của mọi phẩm hạnh của vị Phật, và nền tảng năng lực của các ngài để hoạt động. Bản tính của Pháp thân thì thanh tịnh tự trạng thái nguyên thủy của nó và thuần tịnh không bị mọi ô nhiễm ngẫu nhiên. […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung