Kim cương thừa |

Hoạt động kính ái

Home Kim cương thừa Thực hành

Giáo lý này được ban lúc bắt đầu thực hành nhóm mở rộng lần thứ ba về Padma Khandro [Liên Hoa Không Hành Nữ – Tác Minh Phật Mẫu] ở trung tâm Lerab Ling. Trong đó, Orgyen Tobgyal Rinpoche đã giải thích cách mà hoạt động kính ái hòa hợp vào trong con đường Phật giáo và […]

Tạo điều kiện để thực hành Pháp

Home Kim cương thừa Thực hành

Làm cho thực hành Pháp trở nên hiệu quả Liều thuốc giải cho ảo tưởng, bản ngã và từng vấn đề khác mà chúng ta đối mặt là trí huệ của Pháp; Pháp huệ mang lại giải pháp sâu xa nhất cho từng vấn đề con người. Bất cứ ai có vấn đề đều cần Pháp; Pháp huệ là ánh sáng xua tan bóng tối của vô minh, căn nguyên chủ yếu […]

Phương cách thực sự để rút ra được tinh túy của người hạ căn

Home Kim cương thừa Thực hành

Có ba phương cách thực sự để rút ra được tinh túy. Đó là những tu tập thông thường của con đường của người hạ căn, những tu tập thông thường của con đường của người trung căn, những tu tập thông thường của con đường của người thượng căn. A) Những Tu tập Thông […]

Trì tụng Mật chú

Home Kim cương thừa Thực hành

Có nhiều cách để trì chú. Một cách là tụng thành lời, và một cách là tụng trong đầu, như được liệt kê trong những cách trì tụng mật chú. Có nhiều cách tụng chú mà bạn quán tưởng các chữ cái, và tụng trong đầu theo cách đó, hoặc tưởng tượng chính các chữ […]

Chết, Thể Dạng Trung Gian, Tái Sinh – Phần 2

Home Kim cương thừa Thực hành

 Như tôi đã nói đến trong ngày hôm qua, cần nhất quý vị phải luôn nhớ đến cơ sở hỗ trợ mà mình đang có [thân xác của chính mình]. Hiện chúng ta đang được thừa hưởng thân xác con người, ta phải hiểu rằng thân xác đó hàm chứa thật nhiều khả năng, chẳng hạn như tâm thức chúng ta tượng trưng cho […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung