Kim cương thừa |

Trì Tụng Chân Ngôn Nyakluk Phurba – Khía Cạnh Về Ý

Home Kim cương thừa Thực hành

 Nyakluk Phurba là một giáo lý kho tàng được phát lộ bởi Dilgo Khyentse Rinpoche[1]. Hằng năm, Orgyen Tobgyal Rinpoche[2] đều tổ chức Pháp hội Đại Thành Tựu (Drupchen) về Terma này cùng với chư Tăng của Ngài tại Tu viện ở Bir, Ấn Độ. Trong Pháp hội, Orgyen Tobgyal Rinpoche đã ngưng lại để chia sẻ với các tu sĩ của Ngài một sự giải thích về chỉ dẫn Đại Viên Mãn (Dzogchen) từ Guru Rinpoche, […]

Một trình bày ngắn gọn về các Bardo

Home Kim cương thừa Thực hành

Trong chuyến viếng thăm kéo dài một tuần đến trung tâm chăm sóc Sukhavati vào mùa hè năm 2018, Orgyen Tobgyal Rinpoche[1] được thỉnh cầu nói về các Bardo (những trạng thái chuyển tiếp), một nét đặc trưng độc đáo của giáo lý Phật giáo Tây Tạng. Sự giải thích mà Ngài chia sẻ xen lẫn các chỉ dẫn về thực hành Sur (cúng dường được đốt), điều đặc biệt hướng đến chúng sinh Bardo. Thực hành Sur mà Rinpoche […]

Bồ Tát Giới Trọng

Home Kim cương thừa Thực hành

Bối Cảnh Giới (sdom-pa) là sắc tướng vi tế vô hình trong dòng tâm thức, có khả năng ảnh hưởng hành vi của con người. Nói cụ thể hơn, giới là việc tự chế, không phạm vào những điều “không được tán thành” (kha-na ma-tho-ba), bao gồm những hành vi tiêu cực một cách tự […]

Bài giảng ngắn về thực hành tịnh hóa

Home Kim cương thừa Thực hành

Lễ tán Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: Với tình thương lớn trong cõi trược, ác đấu, Phát năm trăm lời thệ nguyện thật rộng sâu Như sen trắng đẹp, nghe danh không thối chuyển Chí thành đỉnh lễ Đấng Từ Phụ Bổn Sư.[1] Thọ nhận ân phước gia trì nhanh chóng nhờ Đạo Sư Du Già: Từ thánh tích Ngũ Đài Sơn, Ân phước Diệu Cát Tường tan hòa vào tâm, Chí thành đỉnh lễ Đức […]

Hoạt động kính ái

Home Kim cương thừa Thực hành

Giáo lý này được ban lúc bắt đầu thực hành nhóm mở rộng lần thứ ba về Padma Khandro [Liên Hoa Không Hành Nữ – Tác Minh Phật Mẫu] ở trung tâm Lerab Ling. Trong đó, Orgyen Tobgyal Rinpoche đã giải thích cách mà hoạt động kính ái hòa hợp vào trong con đường Phật giáo và […]

Tạo điều kiện để thực hành Pháp

Home Kim cương thừa Thực hành

Làm cho thực hành Pháp trở nên hiệu quả Liều thuốc giải cho ảo tưởng, bản ngã và từng vấn đề khác mà chúng ta đối mặt là trí huệ của Pháp; Pháp huệ mang lại giải pháp sâu xa nhất cho từng vấn đề con người. Bất cứ ai có vấn đề đều cần Pháp; Pháp huệ là ánh sáng xua tan bóng tối của vô minh, căn nguyên chủ yếu […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung