Bồ Đề Tâm |

Ôm lấy Bồ đề tâm

Bồ Đề Tâm Thực hành

Trong chương ba, đề cập đến sự phát triển Bồ đề tâm, Shantideva bắt đầu bằng sự tùy hỷ. 1. Tôi hạnh phúc và hoan hỷ trong đức hạnh Nó giải thoát cho tất cả chúng sanh Khỏi những lo buồn, sầu khổ Và đặt những người tiều tụy này trong những cõi giới của […]

Thực Nghĩa Yêu Thương

Bồ Đề Tâm Thực hành

“Lý do khiến con người không thoát khỏi được khổ đau là vì họ không nhận ra và thực hành đúng tinh thần của giáo lý. Thậm chí có người học thuộc rất nhiều kinh điển, giảng thuyết và giải thích rất trôi chảy nhưng khổ đau vẫn hoàn khổ đau.” Yêu thương chính mình […]

Phát Bồ Đề Tâm Thực Tế

Bồ Đề Tâm Thực hành

Có hai phần. Phần đầu tiên dành cho người mới bắt đầu phát bồ đề tâm nguyện. Tận đáy lòng người đệ tử nên khơi dậy thái độ suy nghĩ chân thành: Để cứu giúp tất cả chúng sanh trong luân hồi thoát khỏi biển khổ, con sẽ đạt giác ngộ vô thượng! Sau đó […]

Tâm Giác Ngộ

Bồ Đề Tâm Thực hành

Tâm giác ngộ còn được gọi là Bồ đề tâm (Bodhicitta). Trong tiếng Phạn, “citta” là tâm và “Bodhi” là giác ngộ. Bodhicitta có thể được dịch là tâm hiểu biết hoặc tâm chứa đầy hiểu biết. Giác ngộ là mức độ cuối cùng của hiểu biết. Nếu bạn hiểu những kiến thức lượm lặt […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung