Bồ Đề Tâm |

Bảy điểm nhân quả

Bồ Đề Tâm Thực hành

Thuở xưa có lần Geshe Chekawa, một vị đại hành giả Tây tạng, nghe một câu tụng trong “Tám bài kệ chuyển hóa tâm” của Geshe Langri Tangpa. Câu tụng ấy nói: “Con nguyện nhận phần thua thiệt, nhường đi tất cả phần thắng”. Nghe xong câu này Geshe Chekawa cực kỳ xúc động, cố […]

Phát Bồ đề tâm

Bồ Đề Tâm

Ngài Kyabje Ling Rinpoche (1903-1983) là một trong hai vị Thầy giáo thọ cao cấp nhất của Đức Dalai Lama thứ 14. Mới vừa 10 tuổi Ngài đã vào trường Phật học, chưa đầy 20 tuổi đã hoàn tất xong học vị Tiến sĩ (Geshe). Đời Ngài là một bài học Phát Bồ Đề Tâm, […]

Mục đích của cuộc đời

Bồ Đề Tâm

Lòng bi mẫn Với những ai đã tham dự khoá học về Gom-rim của Kamalashila do đức Đạt-lai Lạt-ma giảng dạy mấy ngày vừa qua, đây quả là một thời gian vô cùng may mắn và quý báu. Thật tuyệt vời khi chúng ta có thiện duyên được thấy hoá thân của đức Phật của lòng Bi mẫn. Nhờ đó, chúng ta không chỉ có thể giao tiếp với sự biểu hiện sống động của bậc trí tuệ giác […]

Phát huy lòng từ bi

Bồ Đề Tâm Thực hành

Trước khi khởi sự tu tập để phát huy lòng từ bi và tình thương, cũng cần nên tìm hiểu ý nghĩa của hai chữ ấy là gì. Bằng những ngôn từ đơn giản, ta có thể định nghĩa từ bi và tình thương là những ý nghĩ và xúc cảm mang tính cách tích […]

Mưa cam lồ – công đức phóng sinh

Bồ Đề Tâm

Với giới tu sĩ hay cư sĩ Phật giáo, những vị đã quy y, hay thiện nam tín nữ chưa quy y, nếu các bạn có thể nghiên cứu bài báo này một cách chú tâm, nó dứt khoát sẽ rất lợi lạc với các bạn về sự phát triển nghề nghiệp, sự vun bồi tâm linh và trong nhiều khía cạnh khác. Khi các bạn đang nghiên cứu bài báo này, hãy […]

6 bài học cuộc sống qua lời dạy của Đại Thành tựu giả Milarepa

Bồ Đề Tâm Thực hành

Đức Milarepa nổi danh là một thi sĩ vĩ đại. Ngài thường du hành qua những miền quê, hát những bài đạo ca và viết những bài thơ cho người dân địa phương. Tôi muốn chia sẻ với bạn giáo lý và trích dẫn nổi tiếng nhất của Đức Milarepa với hy vọng rằng điều […]

Luyện tập tâm thức bằng tám tiết thơ

Bồ Đề Tâm Thực hành

Trong tất cả các lời giáo huấn của Đức Phật đều thấy nêu lên các phương pháp tập luyện và biến cải tâm thức. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, đã phát sinh trên đất Tây tạng một truyền thống tu tập với nhiều loại nhiều kinh sách mà người ta gọi chung là lodjong, có nghĩa là ”luyện tập tâm thức”. Gọi như thế vì cách tu tập ấy nhắm vào việc biến cải triệt […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung