Bồ Đề Tâm |

Phát Bồ đề Tâm

Bồ Đề Tâm

Sau khi thiền định về quy y, chúng ta phát Bồ đề tâm ứng vói các phương pháp yoga Kim Cương thừa. Điều này có nghĩa là cảm thấy sự tha thiết nhiệt tình tột độ để đạt được sắc thân Heruka nhanh chóng – càng nhanh càng tốt – sao cho chúng ta có […]

Tâm giác ngộ

Bồ Đề Tâm Thực hành

Con Đường Tiệm Tiến Đến Giải Thoát Thừa hay xe không phải là người chuyên chở hay những gì được chuyên chở – nó là sự chuyên chở . Vì vậy Tiểu Thừa có nghĩa là “sự chuyên chở vật nặng nhỏ hơn”, và Đại Thừa, “sự chuyên chở vật nặng lớn hơn.” Hành giả […]

Bảy điểm nhân quả

Bồ Đề Tâm Thực hành

Thuở xưa có lần Geshe Chekawa, một vị đại hành giả Tây tạng, nghe một câu tụng trong “Tám bài kệ chuyển hóa tâm” của Geshe Langri Tangpa. Câu tụng ấy nói: “Con nguyện nhận phần thua thiệt, nhường đi tất cả phần thắng”. Nghe xong câu này Geshe Chekawa cực kỳ xúc động, cố […]

Phát Bồ đề tâm

Bồ Đề Tâm

Ngài Kyabje Ling Rinpoche (1903-1983) là một trong hai vị Thầy giáo thọ cao cấp nhất của Đức Dalai Lama thứ 14. Mới vừa 10 tuổi Ngài đã vào trường Phật học, chưa đầy 20 tuổi đã hoàn tất xong học vị Tiến sĩ (Geshe). Đời Ngài là một bài học Phát Bồ Đề Tâm, […]

Mục đích của cuộc đời

Bồ Đề Tâm

Lòng bi mẫn Với những ai đã tham dự khoá học về Gom-rim của Kamalashila do đức Đạt-lai Lạt-ma giảng dạy mấy ngày vừa qua, đây quả là một thời gian vô cùng may mắn và quý báu. Thật tuyệt vời khi chúng ta có thiện duyên được thấy hoá thân của đức Phật của lòng Bi mẫn. Nhờ đó, chúng ta không chỉ có thể giao tiếp với sự biểu hiện sống động của bậc trí tuệ giác […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung