Liên Hoa Quang |

Nghiệp luật nhân quả

Tâm xả ly

Ngài từ bỏ việc xấu, làm việc thiện, như giáo lý về nhân quả.  Công hạnh của Ngài noi theo tiến trình của các Thừa. Nhờ cái Thấy viên mãn, Ngài thoát khỏi mọi bám chấp.  Bậc Thầy Vô Song, con đảnh lễ dưới chân Ngài. Chương này cần phải được giảng giải và học […]

Tái Sinh Và Nghiệp

Tâm xả ly

Tái sinh và nghiệp là những vấn đề liên quan đến nhau gắn liền với mỗi cuộc đời. Mỗi khoảnh khắc là sự nối tiếp của khoảnh khắc trước đó, và theo quan điểm Phật giáo sự nối tiếp từ khoảnh khắc này tới khoảnh khắc khác dường như không dứt. Tái sinh, nói một […]

Cái thấy, thiền định và hành động

Tham khảo

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trình bày tám mươi bốn ngàn Pháp môn trong thế giới này để đáp ứng những nhu cầu và khả năng của chúng sinh với các khuynh hướng về nghiệp khác nhau trong vòng sinh tử. Tám mươi bốn ngàn pháp môn này được chứa đựng trong chín thừa, gồm có ba thừa thấp, ba mật thừa ngoại, và ba mật thừa nội. […]

Trò phô diễn của tự tánh năm Dakini Trí Huệ – Tâm chơi đùa

Đọc thêm

Cá chơi đùa trong nước, Chim chơi đùa trong bầu trời. Người bình thường chơi đùa trên mặt đất, Người cao cả chơi đùa trong sự phô diễn của Pháp tánh. Sự chơi đùa của một người lại là sự nghiêm trọng của người khác. Sự nghiêm trọng của người này là sự chơi đùa […]

Trò phô diễn của tự tánh năm Dakini Trí Huệ – Thói Quen, Giấc Mộng Và Thời Gian

Giáo Lý

“Hình tướng của ta xuất hiện như một giấc mộng, Những chúng sinh họ cũng giống như một giấc mộng. Ta dạy giáo lý như giấc mộng để họ đạt đến Giác ngộ như mộng”. Từ vô thủy không có những thói quen (tập khí). Vì trong tâm tự nhiên không bị quy định. Thế […]

Sự sản sinh niềm tin

Tâm xả ly

Cách thực tế để sản sinh niềm tin trong giáo lý đạo Phật là thọ quy y. khi đã thọ quy y, người ta hứa giữ những hướng dẫn của vị thầy trước nơi linh thiêng hay đối tượng mà họ tin tưởng và chấp nhận là phi thường và xuất sắc. Chủ đề về quy y được chia làm bốn phạm trù: 1. Bản chất của sự quy y 2. Sự phân biệt của quy y 3. Những quy tắc của thọ quy y […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung