Ripa Vietnam |

Kushinagar

Tham khảo Thực hành

Bài giảng sau đây diễn ra trong một chuyến hành hương đến các thánh địa Phật giáo ở Ấn Độ, vào thời điểm khi đoàn vừa đến Kushinagar, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Được truyền cảm hứng bởi tầm quan trọng lớn lao của địa điểm này, Orgyen Tobgyal Rinpoche[1] đã từ bỏ sự dè dặt thông thường của bản thân và nói công khai về các giáo lý Dzogchen, đặc biệt là trạng thái của kết […]

Thực hành thuần tịnh

Kim cương thừa Thực hành

Bởi những người quan tâm tới Phật giáo có những mức độ thông tuệ, khả năng và sự phát triển khác nhau nên Đức Phật không ban một giáo lý rập khuôn mà đã giảng dạy nhiều con đường. Ngài đã giảng dạy con đường của các vị Thanh Văn và Bích Chi Phật (Phật […]

Nguồn gốc vũ điệu Dakini

Tham khảo Thực hành

Vào thời vua Namri Songtsen, người kế vị cuối cùng của dòng hoàng gia kể từ vị vua đầu tiên của Tây Tạng là Nyatri Tsenpo, xứ Tây Tạng gồm bảy vương quốc độc lập. Người kế vị của Namri Songtsen, Hoàng Đế Songtsen Gampo, và các vị kế tục ngự trị toàn Tây Tạng. […]

Bậc Thầy cội nguồn mọi ân phước gia trì

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Vienna, tháng 10 năm 1987 Giáo lý Phật Đà có thể được chia thành con đường Kinh thừa và con đường Mật thừa. Con đường Kinh thừa dựa trên những nguyên nhân vàcon đường Mật thừa dựa trên kết quả. Cả hai đều về việc sử dụng một con đường để giải phóngchúng ta khỏi tri kiến nhị nguyên nhằm đạt tớitrạng thái giải thoát. Đầu tiên, trên con đường Kinh thừa, nguyên nhâncủa tri kiến nhị nguyên được phân tích. Người ta thấy rằng gốc rễ […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung